Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7507 2d80 390
Reposted fromdivi divi viasleeper sleeper
4497 58f3 390
Reposted fromochgod ochgod viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaavooid avooid

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Jestem niczym dla siebie, będę nikim dla ciebie.
— Ja
5405 d971 390
Reposted fromoiv13 oiv13
5473 6655 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Kiedyś upadnę, nie wstanę, zniknę. Nikt wspomnieniami po mnie nie sięgnie, nikt nie zapłacze, ktoś się zaśmieje i pamięć zagaśnie. 
— Ja
Reposted fromnosurprisedend nosurprisedend vianergo nergo
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
kill meee already
— please?
6357 3d13 390
7927 088f 390
Reposted fromoiv13 oiv13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl