Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
kill meee already
— please?
6357 3d13 390
7927 088f 390
Reposted fromoiv13 oiv13

just-shower-thoughts:

No one cares about your depression until you’re dead.

Reposted bynieobecnosc nieobecnosc
0775 fc76 390
Reposted fromvesania vesania viagdziejestola gdziejestola
Czasami bardziej boli, gdy człowiek zachowuje milczenie.
— Autor nieznany
zniknąć. nie istnieć.
— tak jak nie istnieję dla...
Reposted fromoutcat outcat viapersona-non-grata persona-non-grata
4999 e4da 390
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
3122 bb10 390
Reposted fromskonam skonam viaMigotliwa Migotliwa
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viaMigotliwa Migotliwa
0600 b6c0 390
Reposted fromkrzysk krzysk viavoid37 void37
1558 cccc 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl