Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lonelinessisthekey
4706 014a 390
Cóż M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
lonelinessisthekey
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway vianiepierdol niepierdol
lonelinessisthekey
„- Masz już jakiś plan? - Przedawkować, podciąć sobie żyły, a potem się powiesić. - Wszystko na raz? - Żeby przypadkiem nie zostało to zinterpretowane jako wołanie o pomoc.”
-Sarah Kane
Reposted fromLottie Lottie vianiepierdol niepierdol
lonelinessisthekey
Odejdę gdy zgasną światła, po cichu, spokojnie Bez załatwiania spraw, niech zostaną niedokończone.
Reposted fromoiv13 oiv13
8228 04b2 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viastarryeyed starryeyed
lonelinessisthekey
6414 471d 390
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viaszydera szydera
lonelinessisthekey
(...) czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych ściankach gardła i piersi, jak wilgoć po ścianach jaskiń. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— Edward Stachura "Cała jaskrawość", fragm.
Reposted frompoezja poezja viabeattman beattman
8791 a38a 390
lonelinessisthekey
Co się do cholery ze mną dzieje? czemu się tak zachowuje?
— Co mi robi taki rozpierdol w głowie?
lonelinessisthekey
0187 497d 390
Reposted fromoiv13 oiv13
lonelinessisthekey
Czasami człowieka łamią drobiazgi, do których wstyd się nieomal przyznać.
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie
lonelinessisthekey
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
lonelinessisthekey
Jakoś tak wyszło, że posiadam niestety skłonności do autodestrukcji. Gdy jest źle, robię tak, żeby było jeszcze gorzej.
Reposted fromawaken awaken viakittylitter kittylitter
lonelinessisthekey
8299 bdbd 390
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
9099 9706 390

uconstruction:

Don Hunstein (American 1928 - ) • Glenn Gould 1932-1982

Reposted fromLittleJack LittleJack viaindisputabel indisputabel
lonelinessisthekey
Każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra, przecież...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
lonelinessisthekey
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaoiv13 oiv13
lonelinessisthekey
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaoiv13 oiv13
lonelinessisthekey
2924 0230 390
Reposted fromrenirene renirene viaoiv13 oiv13
lonelinessisthekey
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
Reposted fromoiv13 oiv13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl