Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9099 9706 390

uconstruction:

Don Hunstein (American 1928 - ) • Glenn Gould 1932-1982

Reposted fromLittleJack LittleJack viaindisputabel indisputabel
Każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra, przecież...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaoiv13 oiv13
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaoiv13 oiv13
2924 0230 390
Reposted fromrenirene renirene viaoiv13 oiv13
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
Reposted fromoiv13 oiv13
8714 74a2 390
Reposted fromoiv13 oiv13
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaiwantmagic iwantmagic
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
6056 d2c7 390
Reposted fromtisiphone tisiphone viagdziejestola gdziejestola
0182 f9e1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaJakisproblem Jakisproblem
5895 3304 390
Reposted fromcasanovared casanovared viakrolfasolek krolfasolek
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viavalardohaeris valardohaeris
8806 92d3 390
Reposted fromkefka kefka viagdziejestola gdziejestola
8443 de15 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viaMigotliwa Migotliwa
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viagdziejestola gdziejestola
3672 e34d 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakrolfasolek krolfasolek
1023 a349 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialovelife lovelife
Pomyślałam, że lepiej byłoby innym beze mnie. Jakie to uczucie, przypominające pustkę, nieprzeniknioną, jałową pustkę.
— 13 powodów- S01E12
Reposted frompastelowe pastelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl