Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaiwantmagic iwantmagic
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
6056 d2c7 390
Reposted fromtisiphone tisiphone viagdziejestola gdziejestola
0182 f9e1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaJakisproblem Jakisproblem
5895 3304 390
Reposted fromcasanovared casanovared viakrolfasolek krolfasolek
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viavalardohaeris valardohaeris
8806 92d3 390
Reposted fromkefka kefka viagdziejestola gdziejestola
8443 de15 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viaMigotliwa Migotliwa
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viagdziejestola gdziejestola
3672 e34d 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakrolfasolek krolfasolek
1023 a349 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialovelife lovelife
Pomyślałam, że lepiej byłoby innym beze mnie. Jakie to uczucie, przypominające pustkę, nieprzeniknioną, jałową pustkę.
— 13 powodów- S01E12
Reposted frompastelowe pastelowe
Zarabiam pieniądze, by w pewnym momencie stwierdzić, że stać mnie na popełnienie samobójstwa w swoim ulubionym miejscu.
— Wtedy się już nie zawaham. MÓJ CEL.
"Do mojego gabinetu trafili ludzie po nieudanych próbach samobójczych - wybrali samobójstwo, bo czuli się niedostrzegani, przezroczyści. Mieli zerowe kontakty z bliskimi i fatalne relacje społeczne. Czuli wdzięczność wobec człowieka wyciągającego do nich rękę z ulotką, bo cieszyli się, że ktoś ich zauważył."
Zawsze przechodzę jak najblirzej ulotkarzy.
9210 8abf 390
Reposted fromYuei Yuei viacoffeebitch coffeebitch
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viaPedoP4nda PedoP4nda
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Wyrzuty sumienia stanowią ocean, w którym powoli tonę.
— Nicola Yoon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl