Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
8490 df45 390
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
9381 2856 390
And by someone i mean exactly this fucking ONE
Reposted fromNekoii Nekoii
9801 c8d1 390
Reposted frommyspectrum myspectrum viagdziejestola gdziejestola

Coraz gorzej z moją psychiką,więc przygotuj się na wiadomość o tym ,że mnie już tu nie ma.

0566 9107 390
Reposted fromNekoii Nekoii viadepresja depresja
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viakrolfasolek krolfasolek
udaję, że jest okej, że jestem twarda, ale zajebiście brak mi już sił.
Reposted fromdygoty dygoty viapersona-non-grata persona-non-grata
W depresji najpierw traci się kontakt z innymi ludźmi, a później z samym sobą traci się kontakt.
1381 5aa3 390

Nie zasługuje na żadną przyjaźń ani miłość. Zasługuje tylko na ból i nic więcej.

Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Jest mi trochę tak, jakbym miała tej zimy nie przetrwać.

~ttra
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viaitmakesmecalm itmakesmecalm
8493 304b 390
Reposted frombrumous brumous viasmerfetka smerfetka
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viasilence89 silence89
7507 2d80 390
Reposted fromdivi divi viasleeper sleeper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl