Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lonelinessisthekey
Najbardziej upokarzające - to gardzić samym sobą.
— Dorota Terakowska – Ono
Reposted frompuella13 puella13 viasilence89 silence89
lonelinessisthekey
Człowiek którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
lonelinessisthekey
Są ludzie, którym pozostał tylko ból, okrutny, bezkształtny ból, nienadający się do niczego, do niczego nieprzydatny, jedynie do tego, żeby się weń człowiek zakopał, żeby coraz głębiej zapadał się w smutek należący tylko do niego, w niezgłębiony szyb, ciemną kopalnię, która w końcu zawali się nad nim i już nie będzie dla niego ratunku - zostanie tam na dole.
— Dezső Kosztolányi "Ptaszyna"
lonelinessisthekey
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
lonelinessisthekey
zniknąć. nie istnieć.
— tak jak nie istnieję dla...
Reposted fromoutcat outcat viapersona-non-grata persona-non-grata
lonelinessisthekey
Zawsze spodziewasz się że życie złamie ci serce. Że zrobią to kolejne relacje, uczucia, kolejni ludzie. Ale los mimo wszystko lubi cię zaskoczyć i łamie ci je często tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz. W najmniej oczekiwanym momencie.  I znowu odczuwasz tą rozszerzającą się dziurę pod sercem, zwaną samotnością. I znowu odczuwasz, jak bardzo zawiodłeś- a może i ciebie zawiedziono?  Możesz spodziewać się kolejnych ran. Możesz, a nawet powinieneś. Ale to nie uchroni się od zaskoczenia, bo nigdy nie wiesz, w którym miejscu życie wbije ci nóż. Nie zawsze w plecy.  Może czasem wbijasz go sobie sam własną głupotą? 
Możesz spodziewać się kolejnych ran. Ale to nie uchroni cię przed bólem.  Ten jak zwykle domaga się, by go czuć. 
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasuizid suizid
lonelinessisthekey
Samotność to nie brak ludzi, to brak zrozumienia i akceptacji.
lonelinessisthekey
-A Ty jak się masz? - spytał Puchatek.
-Nie bardzo się mam - odpowiedział Kłapouchy. - Już nie pamiętam czasów, żebym się jakoś miał.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
lonelinessisthekey
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
lonelinessisthekey
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
lonelinessisthekey
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
lonelinessisthekey
2371 a8e3 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialiveindarkness liveindarkness
lonelinessisthekey
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
lonelinessisthekey
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe vianot-good-enough not-good-enough
lonelinessisthekey
5730 447c 390
Reposted fromlouse louse viaaniuszka aniuszka
lonelinessisthekey
2403 46a4 390
Reposted fromloveofbook loveofbook viagdziejestola gdziejestola
lonelinessisthekey
3147 5053 390
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice
lonelinessisthekey
Są słowa jak drzazgi, które wchodzą głęboko pod skórę. Tkwią w niej, dopóki się ich nie wyciągnie. Bolą za każdym, nawet najmniejszym dotknięciem. Są też słowa sztylety. Jedno pociągnięcie i człowiek ma rozprute serce. Są słowa, które zostają w nas na zawsze i takie, 0 których zapominamy po kilku minutach.
— Gabriela Gargaś – W plątaninie uczuć
6716 6c99 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl