Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lonelinessisthekey

just-shower-thoughts:

No one cares about your depression until you’re dead.

Reposted bykhal khal
0775 fc76 390
Reposted fromvesania vesania viagdziejestola gdziejestola
lonelinessisthekey
Czasami bardziej boli, gdy człowiek zachowuje milczenie.
— Autor nieznany
lonelinessisthekey
zniknąć. nie istnieć.
— tak jak nie istnieję dla...
Reposted fromoutcat outcat viapersona-non-grata persona-non-grata
lonelinessisthekey
4999 e4da 390
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
lonelinessisthekey
3122 bb10 390
Reposted fromskonam skonam viaPrzygnebiona Przygnebiona
lonelinessisthekey
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
1332 070c 390
lonelinessisthekey
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
lonelinessisthekey
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viaPrzygnebiona Przygnebiona
lonelinessisthekey
0600 b6c0 390
Reposted fromkrzysk krzysk viavoid37 void37
lonelinessisthekey
1558 cccc 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
lonelinessisthekey

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viagdziejestola gdziejestola
lonelinessisthekey
0864 0fe4 390
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
lonelinessisthekey
niektóre samobójstwa nie są
rejestrowane
— Ch.Bukowski 'Cisi posiedli'
lonelinessisthekey
3176 ff76 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabarock barock
8226 df56 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl