Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7507 2d80 390
Reposted fromdivi divi viasleeper sleeper
4497 58f3 390
Reposted fromochgod ochgod viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
lonelinessisthekey
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaavooid avooid
lonelinessisthekey
lonelinessisthekey

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

lonelinessisthekey
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
lonelinessisthekey
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
lonelinessisthekey
Jestem niczym dla siebie, będę nikim dla ciebie.
— Ja
lonelinessisthekey
lonelinessisthekey
5405 d971 390
Reposted fromoiv13 oiv13
lonelinessisthekey
lonelinessisthekey
5473 6655 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
lonelinessisthekey
Kiedyś upadnę, nie wstanę, zniknę. Nikt wspomnieniami po mnie nie sięgnie, nikt nie zapłacze, ktoś się zaśmieje i pamięć zagaśnie. 
— Ja
Reposted fromnosurprisedend nosurprisedend vianergo nergo
lonelinessisthekey
lonelinessisthekey
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
lonelinessisthekey
kill meee already
— please?
6357 3d13 390
lonelinessisthekey
7927 088f 390
Reposted fromoiv13 oiv13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl